Dokumenty

Wymagane dokumenty na program Work and Travel

  • umowa podpisana z przedstawicielem firmy zajmującej się programem Work and Travel,
  • karta zgłoszeniowa,
  • aplikacja,
  • zaświadczenie z uczelni,
  • 3 zdjęcia (z czego co najmniej jedno wizowe),
  • kserokopia paszportu: strona ze zdjęciem,
  • pre – departure orientation – quiz ze znajomości zasad programu, wypełniany on line (dostępny jest na stronie internetowej: www.cetusa.org/wat/students/questionnaire),
  • job offer – kontrakt z pracodawcą.

Wszystkie wymagane dokumenty wydawane są uczestnikom po podpisaniu umowy i omówione szczegółowo przez pracownika biura lub konsultanta.