Wiza do USA

Studencka wiza J-1 należy do kategorii wiz nieimigracyjnych. Przeznaczona jest dla osób chcących podjąć w USA legalne zatrudnienie bądź staż. Do uzyskania wizy J-1 niezbędny jest formularz DS 2019- czyli promesa wizowa (dokument wystawiany przez amerykańskiego sponsora programu). Wiza J-1 upoważnia do legalnej pracy w USA przez 4 miesiące. Dokładne ramy czasowe, w jakich student może pracować, są określone w formularzu wizowym DS-2019.

 • Niezbędne dokumenty do uzyskania wizy:

1.Paszport ważny do minimum pół roku po ukończeniu programu, a więc do maja następnego roku.
2.Formularz DS-2019 na podstawie którego wydawana jest wiza J-1. Biuro pośrednictwa prześle dokument DS-2019 po ok. 6-8 tygodniach od dokonania pełnej wpłaty.
3.Wypełniony ON-LINE formularz DS 160 oraz wydrukowana strona potwierdzająca złożenie podania tzw. Confirmation Page.
4.Zdjęcie w wersji elektronicznej (rozmiar 600-1200 pikseli (szerokość oraz wysokość) – plik nie może przewyższyć 240KB wielkości).

Zdjęcie powinno spełniać wszystkie poniższe wymogi:

 • fotografia musi być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • precyzyjne wymiary: kwadrat 5 cm x 5 cm,
 • fotografia może być czarno-biała lub kolorowa,
 • tło jasne i jednolite, ale nie białe,
 • długość twarzy od czubka głowy do brody musi wynosić 3 cm,
 • wzrok oraz twarz skierowane prosto w obiektyw,
 • uszy widoczne (oboje uszu, nie tylko jedno),
 • zdjęcie nie może być zrobione w ciemnych okularach,
 • bez nakrycia głowy, z wyjątkiem powodów religijnych, nawet w takich wypadkach twarz musi być całkowicie widoczna,
 • zdjęcie musi być załadowane w odpowiednim miejscu na formularzu wizowym DS-160.

Formularz DS-2019 jest dostarczony do Ambasady lub Konsulatu wraz z Confirmation Page z wniosku wizowego DS 160, zdjęciem wizowym, paszportem uczestnika oraz opłatą wizową w celu otrzymania wizy J-1. Dokumenty te składane są w Ambasadzie/Konsulacie na około 1 tydzień przed ustalonym terminem Interview przez pracownika biura pośrednictwa. Po Interview czas oczekiwania na paszport z wizą wynosi od 1 do 14 dni.

 • Koszt uzyskania wizy

Koszt wizy wynosi równowartość 140 USD (płatne w złotówkach). Od dnia 18 października kurs Ambasady wynosi 2,9 PLN za 1 USD, lecz opłata ta może ulec zmianie, w zależności od kursu dolara. Konieczne jest sprawdzenie jej kosztu na stronie konsulatu USA tuż przed dokonaniem wpłaty. Opłata ta jest uiszczana na konto Konsulatu i nie podlega zwrotom w przypadku odmowy wizy lub rezygnacji uczestnika z wyjazdu.