Warunki uczestnictwa

W programie Work and Travel mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe wymogi:

  • wiek 19-30 lat,
  • studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, doktoranckich. Z programu Work&Travel mogą również skorzystać osoby uczące się w minimum dwuletnich szkołach policealnych i na studiach podyplomowym. W takim przypadku muszą posiadać indeks i legitymację studencką i nie mogą być na ostatnim roku studiów,
  • osoby mające zaliczenie z pierwszego semestru studiów,
  • status studenta full time- na program nie kwalifikują sie studenci przebywający na urlopie dziekańskim,
  • w programie mogą wziąć udział także studenci ostatniego roku studiów,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • złożenie wymaganych dokumentów w określonym umową czasie,
  • uiszczenie terminowo wszystkich opłat.

Dodatkowo od uczestnika ” wymagamy”: samodzielności, pozytywnego podejście do życia, a także chęć podjęcia pracy wakacyjnej lub tymczasowej u amerykańskich pracodawców.